събота, 17 октомври 2015 г.

ПРАВО И МЕНИДЖМЪНТ

Заглавие Автор Година стр. цена
1 Въведение в ПРАВОТО - част първа ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО Георги Бойчев 2010 96 3 лв.
2 Въведение в ПРАВОТО - част втора ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО Георги Бойчев 2006 76 3 лв.
3 КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ репетиториум Борис Спасов2002 1934 лв.
4 КОНСТИТУЦИЯ на Република БЪЛГАРИЯ
2010 47 0,50 лв.
5
6
7 Речник по ЛОГИСТИКА
2008 401 лв.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

събота, 10 октомври 2015 г.

МАТЕМАТИКА в училище

Заглавие Автор Година стр. цена
1 Работа в кръжока по математика - част 1 Георги Паскалев 1984207подарявам
2 Работа в кръжока по математика - част 2 Георги Паскалев 1985 239подарявам
3 Сборник задачи по алгебра - 7. - 10. клас Коста Коларов и колектив 1984 263 подарявам
4 Практикум по решению математических задач В.А. Гусев , В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович 1985 221подарявам
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

петък, 2 октомври 2015 г.

ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРОГРАМИРАНЕ

Заглавие Автор Година стр. цена
1 Увод в програмирането с изучаване на езиците ПАСКАЛ и ФОРТРАН Атанас Раденски 1989 333 1,00
2 Наръчник 32-разредни микропроцесори - общи особености, М68000, М68010, М68020, I80286, I80386, Z80000, NS32000, WE32, micro VAX 78032, T414, V70 Иван Въчовски 1990 312 1,00
3 Основы применения ЭВМ, учебное пособие для высших учебных заведений В. Каранчук, И. Сваровский, И. Суздальницкий 1988 287 1,00
4 Операционна система ОС/351 Н. Червендинева, Г. Тонев, С. Басмаджиева, Г. Пенчев и колектив 1986 174 1,00
5 Програмно осигуряване на ЕИМ А. Ангелов, Р. Стоянова 1990 224 1,00
6 Програмиране и алгоритмични езици П. Азълов, А. Рахнев 1987 186 1,00
7 Работа с персонален компютър, серия Микрокомпютърна техника за всички А. Ангелов, А. Шишков, К. Боянов, В. Чилов, Р. Патрашков, Г. Желязков, Т. Евтимов, И. Цветанов 1986 215 1,00
8 ИНФОРМАТИКА, 9 клас, Летера, Петър Бърнев, Георги Тотков, Росица Донева, Вл. Шкуртов, Коста Гъров 2002 239 2 лв.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Заглавие Автор Година стр. цена
1 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
2 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
3 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
4 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
5 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
6 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
7 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
8 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
9 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
10 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
11 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
12 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
13 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
14 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
15 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
16 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
17 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
18 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
19 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell
20 Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell Table Cell

ИКОНОМИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

Заглавие Автор Година стр. цена
1
2
3 Сборник с решени задачи по Публични финанси Румен Лилов, Кирил Петров, Иван Йовчев 1995 50 0,10
4 Цените - характеристика, тенденции, политика - първа част Васил Пехливанов 1994 207 1,00
5 Държавните ценни книжа - въпроси и отговори, печатно издание в-к "Български бизнес" 1996 35 -
6 Национален сметкоплан, Закон за счетоводството, Приложения с всички изменения и допълнения актуализирани към 30 април 1994 г.
1994 186 -
7 Новото ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО през 1999 година, ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗДДС Иван Дочев,Костадин Иванов, Ивайло Кондарев 1999 367 0,50
8 Указ № 56 за стопанската дейност
1990 32 -
9 Курс по ТЪРГОВСКО ПРАВО, том I Филип Рачев 1991 301 1,00
10 ТЪРГОВСКО И ФИНАНСОВО ПРАВО, второ преработено издание Чудомир Големинов, Иван Владимиров, Петър Цанков, Ангел Симеонов, Неделчо Беронов, Радослав Рачев, Маргарита Бъчварова 1996 430 1,00
11
12 ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ Иван Димов 1994 435 2,00
13 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Димо Ангелов, Марин Маринов 1995 218 2,00
14
15
16
17
18
19
20

четвъртък, 1 октомври 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

Заглавие Автор Година стр. цена
1  ОСНОВИ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА  Христо Христов  1990  4111,00 
2  Аналогови устройства за микропроцесорни системи А. Попов, З. Каракехайов  1986 182  1,00 
3         
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43